Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zespół ABZ Energia przeprowadził Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa wg standardu Ustawy o efektywności energetycznej oraz procedurami określonymi w normie PN- EN 16247 Audytem objętych zostało w szczególności: obiektów budowlanych w łącznej liczbie ponad 1900 sztuk, w tym budynki administracyjno – biurowe, gospodarcze, magazynowe, garaże, budynki mieszkalne oraz przede wszystkim obiekty techniczne środki transportu w liczbie ponad […]