Zespół ABZ Energia przeprowadził Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa wg standardu Ustawy o efektywności energetycznej oraz procedurami określonymi w normie PN- EN 16247

Audytem objętych zostało w szczególności:

  • obiektów budowlanych w łącznej liczbie ponad 1900 sztuk, w tym budynki administracyjno – biurowe, gospodarcze, magazynowe, garaże, budynki mieszkalne oraz przede wszystkim obiekty techniczne
  • środki transportu w liczbie ponad 1200 sztuk, w tym: samochody osobowe i ciężarowe oraz pojazdy użytkowe: ciągniki, koparki, itp.
  • urządzenia i maszyny (pompy, piece, kotły, agregaty, jazy, śluzy, dmuchawy i inne) w liczbie ponad 6500 sztuk

W ramach przeprowadzonego Audytu opracowany został szczegółowy Raport Audytu obejmujący szczegółową analizę ponad 90% obszarów energetycznych, ocenę i wiele szczegółowych rekomendacji do podjęcia działań w celu poprawy efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa.

Audyt został zakończony w wymaganym przez Klienta terminie. Firmie udzielona została referencja.