Opracujemy Mapę Drogową redukcji Śladu Węglowego

Przedsiębiorstwo, które decyduje się na redukcję swojego Śladu Węglowego na poziomie organizacji i/lub produktu powinno opracować swoistą „Mapę Drogową” określającą sposób i czas w jakim zredukuje swój Ślad Węglowy w stopniu wskazanym w zadeklarowanych celach.

W ramach naszej usługi opracujemy dla Państwa Raport w postaci Mapy Drogowej, który będzie wskazywać możliwe do realizacji i akceptowalne przez Przedsiębiorstwo przedsięwzięcia i działania podnoszące efektywność energetyczną oraz instalacje OZE przekładające się na redukcję emisji szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych (GHG) w przeliczeniu na ekwiwalent CO2.

Opracowanie Mapy Drogowej redukcji Śladu Węglowego będzie realizowane wg następującego scenariusza:

  • oszacowanie bazowego Śladu Węglowego dla organizacji i/lub produktu,
  • wyznaczenie celu (w postaci % oczekiwanego poziomu redukcji Śladu Węglowego w odniesieniu do wartości bazowej) oraz wyznaczonego przedziału czasowego (np. 10 lat) na jego (celu) realizację. 
  • opracowanie możliwych do realizacji przedsięwzięć i działań oraz wyznaczenie ich wpływu (stopnia) na obniżania Śladu Węglowego,
  • wyznaczenie planu realizacji przedsięwzięć i działań umożliwiających osiągnięcie zakładanego celu w określonym czasie.

Dlaczego warto redukować Ślad Węglowy?

Możliwość bycia firmą „transparentną”, zaufaną i konkurencyjną (w nowym wymiarze – CF) w porównaniu do innych.

Zoptymalizowanie procesu produkcyjnego / usługowego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej.

Możliwość opracowania charakteryzującej się niskim Śladem Węglowym (CF) „zielonej” koncepcji planowania i projektowania, ograniczenia zużycia surowców i zintensyfikowania współpracy z dostawcami o niskim bilansie emisji CO2.

Spełnianie oczekiwań najbardziej wymagających klientów w celu zdobycia pozycji lidera rynku i zwiększenia świadomości konsumentów w zakresie ochrony środowiska.

Możliwość używania wyróżnienia swoich produktów lub usług na na tle konkurencji niższą emisyjnością i oznakowania weryfikacyjnego w marketingu i komunikacji.

Jak wynika z globalnych badań, coraz częściej inwestorzy i inni interesariusze wymagają od organizacji informacji dotyczącej wielkości Śladu Węglowego. Obliczenie Śladu Węglowego organizacji stało się częścią Corporate Social Responsibility (CSR) – możliwość wpisania danych z obliczeń do strategii odpowiedzialnego biznesu.

Coraz większą rolę zyskują także raitingi ESG (np. CDP, SMETA, EcoVadis), z których interesariusze korzystają w celu przygotowania analiz i ocen.

Obowiązek uwzględniania informacji o emisjach firmy w raportowaniu niefinansowym będzie dotyczył wszystkich spółek zatrudniających powyżej 250 pracowników (począwszy od raportowania za rok finansowy 2023).

W celu skorzystania z naszych usług

zapraszamy do kontaktu: