Zwiększamy efektywność produkcji - kompleksowy proces automatyzacji i robotyzacji linii produkcyjnych

AUDYT I KONCEPCJA
PROJEKT
INFRASTRUKTURA
ROZWIĄZANIE
WDROŻENIE
Wskazujemy obszary zasadne do automatyzacji / robotyzacji - opracowanie koncepcji.
Przygotujemy plan działania oraz szczegółowe projekty systemów automatyki i stanowisk zrobotyzowanych.
Wykonamy instalacje elektryczne, szafy sterownicze, sieci przemysłowe, infrastrukturę mechaniczną, systemy bezpieczeństwa.
Dostarczymy konstrukcje mechaniczne, roboty przemysłowe, mobilne AMR, systemy SCADA i komponenty np. sterowniki PLC, panele HMI, systemy wizyjne, czujniki.
Instalujemy i integrujemy urządzenia, maszyny, systemy, roboty... Programujemy SCADA, PLC, HMI, roboty. Testy, uruchomienie, szkolenia.

Specjalizujemy się w automatyzacji przedsiębiorstw - zakres usług:

Projektujemy rozwiązania. Doradzamy. Przygotowujemy specyfikacje wymagań FRS, BRS, SRS, ERS.

Specyfikacja wymagań funkcjonalnych. Obejmuje wszystkie funkcje i aspekty bezpieczeństwa, które projektowane rozwiązanie powinno spełniać i realizować.

Specyfikacja wymagań i celów biznesowych stawianych przed projektowanym rozwiązaniem. BRS obejmuje również wpływ na operacje i procesy biznesowe planowanego systemu.

Specyfikacja wymagań systemowych, technicznych, oprogramowania związanych w zakresie planowanego przedsięwzięcia.

Specyfikacja wymagań wydajnościowych – aspekty określające jakie wydajności musi osiągnąć, w ramach poszczególnych funkcji i procesów, planowane rozwiązanie.

W zakresie projektowania systemów automatyki, stanowisk zrobotyzowanych oraz automatyzacji linii produkcyjnych oferujemy w szczególności:

  • przeprowadzenie analizy wymagań biznesowych i funkcjonalnych;
  • opracowanie procesów i oczekiwanych wydajności;
  • opracowanie schematów ideowych;
  • opracowanie koncepcji;
  • projektowanie konstrukcji mechanicznych;
  • wykonywanie rysunków technicznych;
  • przygotowanie planów i schematów elektrycznych;
  • sporządzanie list niezbędnych materiałów i urządzeń.
W celu skorzystania z naszych usług

zapraszamy do kontaktu: