Energy Management System -EMS

Filozofia Systemu Zarządzania Energią (SZE)

Efektywne zarządzanie energią sprzyja osiągnięciu przez firmę sukcesu. Obniżenie kosztów jej zużycia to niższe koszty działania, a tym samym wzrost przewagi konkurencyjnej na rynku.

Przedsiębiorstwo wdrażające System Zarządzania Energią (SZE) opracowuje i wdraża politykę energetyczną oraz skupia swoją uwagę na szczególnie energochłonnych obszarach swojej działalności. Skłania tym samym kierownictwo do refleksji nad możliwością realnej redukcji zużycia energii, a co za tym idzie – obniżenia kosztów przedsiębiorstwa.

Możemy to zrobić jako całościowe kompleksowe działanie wdrażające normę ISO 50001 w czym ABZ  Państwu pomoże 

lub 

Rekomendujemy wdrożenie Systemu Zarządzania Energią (SZE) w modelu smart (Usługa Monitoringu Mediów energetycznych –  ISEE), nie wymagającego wysokich kompetencji z zakresu efektywności energetycznej po stronie Klienta, koniecznych w przypadku wdrażania normy ISO 50001.

 

System Zarządzania Energią

ISO 50001 to proces ciągłego doskonalenia

Model kierowany do przedsiębiorstw dysponujących kompetencjami oraz chcących w sposób ciągły i uporządkowany wdrażać podnoszenie efektywności energetycznej.

Oferta ABZ Energia obejmuje przygotowanie Przedsiębiorstwa do wdrożenia normy ISO 50001, w szczególności poprzez przeprowadzenie:

 • Przeglądu energetycznego,
 • Identyfikację znaczących obszarów zużycia energii (SEUs),
 • Ustalenie energetycznych wskaźników efektywności (EnPIs),
 • wyznaczenie Wartości Bazowych zużycia energii (EnBs)  

WDROŻONE ISO 50001 to proces ciągłego doskonalenia:

ISO 50001

ISO 50001 - Proces ciągłego doskonalenia

ISO 50001 – proces ciągłego doskonalenia w podnoszeniu efektywności energetycznej

PLAN

Planowanie

Zrozumienie kontekstu organizacji i polityka energetyczna. Wskazanie zespołu i zaangażowanie Top Managementu. Przegląd energetyczny, Identyfikacja znaczących obszarów zużycia energii (SEUs), Ustalenie energetycznych wskaźników efektywności (EnPIs), Wyznaczenie wartości bazowych zużycia energii (EnBs). Planowanie energetyczne (cele energetyczne). Opracowanie Planu niezbędnych działań ukierunkowany na osiągnięcie określonych celów energetycznych oraz zgodnych ze zdefiniowaną Polityką energetyczną

DO

WDROŻENIE

Implementacja założonego Planu, działań operacyjnych i wsparcia,

Zapewnienie skutecznej komunikacji, w szczególności dokumentacji

Zapewnienie kompetencji (szkolenia)

Uwzględnianie aspektów efektywności energetycznej w projektowaniu i kwestiach zamówień nowych przedsięwzięć

CHECK

KONTROLING

Monitoring i raportowanie

Analiza i ocena efektywności energetycznej

Audyt wewnętrzny i ocena systemu zarządzania energią (SZE), w szczególności kontrola dokumentacji

Wskazanie niezgodności

Opracowanie działań korygujących i zapobiegających

Ocena zgodności z wymogami prawa

ACT

DZIAŁANIE

 • Przeprowadzenie działań ukierunkowanych na eliminację niezgodności
 • Ciągłe podnoszenie celów energetycznych
 • Ciągła Optymalizacja Systemu Zarządzania Energią (SZE)

Zobacz szczegóły

Inteligentny System Zarządzania Energią

ISEE Inteligentny Monitoring Mediów Energetycznych

ISEE – Inteligentny monitoring i sterowanie efektywnością energetyczną w modelu usługowym

 • system monitoringu z inteligentną interpretacją danych;
 • oszczędności energetyczne na poziomie 10%, 20%, 30% i przekładające się na wymierne korzyści ECO’nomiczne i ECO’logiczne;
 • działanie w konwencji opartej o ISO 50001 (bez konieczności wdrażania tej normy);
 •  innowacyjny pakiet: automatyczne rekomendacje, inteligentne systemy sterowania, wiedza ekspertów od efektywności energetycznej;
 • system czytelny dla każdego, gotowy do użycia „od ręki”.
 • niski koszt w rozliczeniu abonamentowym.

 

ISO 50001

ISO 50001 - Proces ciągłego doskonalenia

System zarządzania energią zgodny ze standardami ISO 50001 musi stanowić integralną część całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Zasadniczymi cechami standardu ISO 50001 w przedsiębiorstwie jest strategiczne i systemowe podejście do zarządzania energią.

Sprawdź dlaczego zużywasz tak dużo energii

System monitoringu z inteligentną interpretacją danych

 • innowacyjny pakiet: automatyczne rekomendacje, inteligentne systemy sterowania, wiedza ekspertów od efektywności energetycznej;
 • system czytelny dla każdego, gotowy do użycia „od ręki”.
 • niski koszt w rozliczeniu abonamentowym.

BADZ ECO oszczędzaj energię

Wymierne korzyści ECO’nomiczne i ECO’logiczne

 • Oszczędności energetyczne na poziomie 10%, 20%, 30% i przekładające się na wymierne korzyści ECO’nomiczne i ECO’logiczne;

Zobacz szczegóły

Doświadczenie

Dlaczego warto nas wybrać?

ABZ dysponuje unikalnym zestawem kompetencji i know how w zakresie kompleksowego monitoringu, wnioskowania i zarządzania efektywnością energetyczną.

Dedykowany zespół
Odpowiedzialne partnerstwo
Światowy Know-How
Sprawdzone innowacje

Jak pracujemy

Analiza Wstępna
Wizyta audytorska
Opracowanie materiałów
Dokument audytu i wnioski

Zaufali nam

0
średnio monitorowanych wskaźników firmie
0 tys
rocznie zaoszczędzono u naszego klienta w pierwszych dniach po insstalacji ISEE i wykryciu anomalii w systemach sprężonego powietrza
JESTEŚ ZAINTERESOWANY

Systemem zarządzania energią i/lub inteligentnym monitoringiem zużycia energii?