Dofinasowanie BC i UE

Białe Certyfikaty, Dofinasowanie UE

Procedura pozyskania "Białych Certyfikatów"

Planowane przedsięwzięcie modernizacyjne podnoszące efektywność energetyczną
Audyt Efektywności Energetycznej
Wniosek do URE
Wydanie decyzji przez URE o przyznaniu Białych Certyfikatów
Sprzedaż Białych Certyfikatów na TGE

Pozyskiwanie finansowania i Świadectwa Efektywności Energetyczne (Białe Certyfikaty)

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków na działania związane z podnoszeniem efektywności energetycznej, inwestycjach w OZE lub innowacyjnych projektach technologicznych.

Realizujemy kompleksową usługę pozyskiwania dofinansowania (środków z funduszy UE, NFOŚ i/lub tzw. Białych Certyfikatów) dla firm oraz instytucji.

Wykonujemy analizy i oceny opłacalności, Audyty Efektywności Energetycznej, Audyty specjalizowane – dedykowane do programów UE.

Przygotowujemy Wnioski o dofinansowanie w uzgodnionym zakresie w projektach UE lub Wniosek do URE o przyznanie Świadectw Efektywności Energetycznej (tzw. Białych Certyfikatów), lub Wniosek o Premię Gwarantowaną dla układów kogeneracji, lub Wnioski do NFOŚ.

Pomagamy w rozliczeniu dotacji oraz wspieramy lub koordynujemy przebieg wdrożenia.

Przeprowadzamy również Powykonawcze Audyty Efektywności Energetycznej.

Białe Certyfikaty to Świadectwa Efektywności Energetycznej, które wydawane są na przedsięwzięcia pozwalające na uzyskanie oszczędności energii (przy zachowaniu oczekiwanego efektu). Certyfikaty te poświadczają, że uzyskano oszczędność energii w wyniku realizacji danych prac modernizacyjnych.

Białe Certyfikaty przyznawane są na działania modernizacyjne, nie można ich pozyskać na nowe inwestycje.

Dokumentami, które mają na celu regulowanie kwestii efektywności energetycznej w Polsce, są Ustawa o efektywności energetycznej, Ustawa Prawo Energetyczne, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia, Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii, Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Zgodnie z przepisami, system Białych Certyfikatów ma na celu uzyskanie oszczędności w następujących głównych strefach:

  • podwyższenie poziomu oszczędności energii przez urządzenia realizujące potrzeby własne,
  • podwyższenie poziomu oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
  • obniżenie strat energii elektrycznej, a także strat ciepła i gazu w przemyśle i w dystrybucji.

Świadectwa efektywności energetycznej – Białe Certyfikaty – wydaje się na podstawie wniosków składanych do URE – Urzędu Regulacji Energetyki. Wszystkie wnioski są rozpatrywane indywidualnie, podlegają dokładnej weryfikacji oraz muszą posiadać Audyt Efektywności Energetycznej, który odnosi się do efektu energetycznego planowanego przedsięwzięcia.

Zaufali nam

W celu skorzystania z naszych usług

zapraszamy do kontaktu: