Integracje automatyki przemysłowej

ABZ Automatyka

Kompleksowe usługi od projektu do uruchomienia

Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje że skuteczne wdrożenie systemów automatyki i robotyki zależy od wielu czynników wśród, których najważniejsze to kompetencje, doświadczenie i wzięcie odpowiedzialności za sukces całości rozwiązania.

Ściśle współpracujemy z zespołem Klienta w celu precyzyjnego zdefiniowania wymagań. Dodatkowo  analizujemy perspektywę i dynamikę potencjalnych zmian (rozwoju) w celu wypracowania optymalnego rozwiązania na „teraz” i umożliwiającego elastyczne modyfikacje w przyszłości

Realizujemy kompleksowe usługi zawierające całe spektrum działań:  

Projektujemy rozwiązania

W zakresie projektowania systemów automatyki, stanowisk zrobotyzowanych oraz automatyzacji linii produkcyjnych oferujemy:

 • analiza wymagań biznesowych;
 • opracowanie procesów i oczekiwanych wydajności;
 • opracowanie schematów ideowych;
 • projektowanie konstrukcji mechanicznych;
 • wykonywanie rysunków technicznych;
 • przygotowanie planów i schematów elektrycznych;
 • sporządzanie list niezbędnych materiałów i urządzeń
Przygotowujemy specyfikacje FRS, BRS, TRS (wymagań funkcjonalności, biznesowych i technicznych).

Wizualizacje i sterowanie procesami

Systemy sterowania z monitoringiem i wizualizacją online efektywnie sprawdzają się w automatyzacji procesów produkcyjnych, logistycznych i innych. W szczególności pozwalają zwiększać szybkość, podnosić jakość i efektywność nadzorowanego procesu.

Wizualizacja i sterowanie dają szybki wgląd i możliwość oceny sytuacji (również w trybach zdalnych i mobilnych), ale przede wszystkim mają realny (i możliwie automatyczny) wpływ na faktyczny stan poszczególnych maszyn, urządzeń i instalacji. Tego typu systemy umożliwiają szybką lokalizację alarmów, podstawowe logowanie danych czy też automatyczną reakcję na określone sygnały pochodzące z urządzeń, gdyż ich zadaniem jest zamiana „języka” maszyn na przystępne dla ludzi informacje.

Realizujemy projekty wizualizacji i/lub sterowania w zakresie i oparciu o:

 • PLC / HMI  – wizualizacja i sterowanie pojedynczych maszyn i instalacji;
 • PLC / HMI / SCADA – wizualizacja i sterowanie gniazda produkcyjnego lub linii produkcyjnej;
 • SCADA – wizualizacja i sterowanie linii produkcyjnych, całego zakładu, obiektów rozproszonych geograficznie;
 • Control Room – dedykowane, wielkogabarytowe centra monitoringu i sterowania.

 

Zapewniamy kompleksową realizację w oparciu o rozwiązania czołowych producentów automatyki i oprogramowania.

Automatyka przemysłowa

Koncentrujemy się w szczególności na opracowywaniu rozwiązań wspierających zakłady przemysłowe i firmy logistyczne w zakresie:

– projektowanie i budowa indywidualizowanych, w wysokim stopniu zautomatyzowanych maszyn;

– projektowanie i budowa zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych;

– modernizacja (automatyzacja) istniejących maszyn i linii produkcyjnych.

W naszych projektach stawiamy na efektywne rozwiązania techniczne, nowe rozwiązania w zakresie automatyki przemysłowej oraz opieramy się na modelach zgodnych z koncepcją “Przemysłu 4.0”.

Projektując maszyny i stanowiska pracy zwracamy uwagę na spełnienie wszystkich wymagań prawnych oraz aktualnych norm technicznych związanych z ich budową, w szczególności w zakresie:  Dyrektyw unijnych mających tu swoje zastosowanie.

Wykonujemy pełną dokumentację techniczną i przechowujemy ją zgodnie z wymaganiami prawnymi. Nasze maszyny zostają oznakowane znakiem „CE” oraz wystawiamy dla nich „Deklaracje Zgodności WE”. Każda maszyna przechodzi wewnętrzy i niezależny audyt „Oceny Zgodności”.

Robotyka przemysłowa

Robotyzacja w przemyśle odgrywa obecnie kluczową rolę w podnoszeniu efektywności i konkurencyjności produkcji. Zapewnia ciągłość produkcji, brak zmęczenia personelu oraz wysoką powtarzalność czynności. Wzrost kosztów pracy oraz chęć ciągłego podnoszenia wydajności i coraz więcej dostępnych na rynku rozwiązań sprawiają coraz szybsze zwroty z inwestycji.

Realizujemy projekty w oparciu o stacjonarne roboty przemysłowe oraz zdobywające coraz większą popularność tzw. coboty – roboty współpracujące bezpośrednio z człowiekiem.

Specjalizujemy się w następujących obszarach implementacji systemów z wykorzystaniem robotów przemysłowych i cobotów:

pakowanie i paletyzacja (bądź depaletyzacja) to zadania zawsze mocno obciążające pracowników. Często wydajność końcówki linii produkcyjnej decyduje o możliwościach produkcyjnych całego zakładu. Rozwiązaniem jest zrobotyzowanie systemów paletyzacji i pakowania, co gwarantuje odpowiednią wydajność pakowania i przygotowania do wysyłki, niezależną od sytuacji kadrowej. To rozwiązanie otwiera możliwość, by produkować więcej i szybciej, ograniczając przy tym ewentualne straty.

 

 

obsługa procesów typu pick&place dotyczy głownie zadań przekładania lub pakowania produktów, które z przyczyn technologicznych należy pobierać i odkładać pojedynczo. W przeciwieństwie do zadań paletyzacji lub depaletyzacji, jest to proces bardzo szybki, a samo miejsce pobrania i odłożenia znajduje się od siebie w odległości mniejszej niż 0.5 m. Niejednokrotnie zarówno pobieranie, jak i odkładanie produktu odbywa się bez zatrzymania transporterów, co dodatkowo podwyższa wydajność całego procesu. Aplikacje pick&place sprawdzają się wszędzie tam, gdzie niezbędne jest szybkie dostarczanie, przemieszczanie, pakowanie lub montaż małych elementów. Zadaniem robota w tym procesie jest bardzo szybkie pobranie i odłożenie przedmiotu w odpowiednim miejscu i z odpowiednią orientacją. Duże prędkości i małe gabaryty transportowanych elementów oraz nieokreślone pozycjonowanie – to czynniki wymuszające do tej pory pracę człowieka na stanowisku.

kompletacja i dekompletacja dotyczy głownie zadań przekładania lub pakowania produktów, które należy pobierać i odkładać pojedynczo lub grupowo. W przeciwieństwie do zadań pick&place jest to proces, gdzie miejsce pobrania i odłożenia mogą znajdować się w większych odległościach.

Zapewniamy kompleksową realizację w oparciu o rozwiązania czołowych producentów robotów

Intralogistyka – roboty mobilne

Udoskonalanie procesów intralogistyki (logistyki wewnątrzzakładowej) z zastosowaniem robotów mobilnych stało się proste. Szybko i bez konieczności rozbudowy skomplikowanej infrastruktury możliwe jest podnoszenie efektywności procesów transportu części, detali i pojemników w hali produkcyjnej, w magazynie lub innych placówkach.

Posiadamy doświadczenie w implementacji robotów mobilnych (w szczególności duńskiego producenta MiR). Innowacyjne rozwiązanie stosowane jest w efektywnym (bez lub z ograniczonym udziałem czynnika ludzkiego) transporcie wewnątrzzakładowym i lokalnym przepływie towarów.

Roboty mobilne wyposażone są w czujniki laserowe i kamery 3D. Realizują najczęściej procesy przewożenia pojemników i palet z półproduktami lub produktami gotowymi oraz współpracują z urządzeniami odbierającymi te ładunki. Pracują najczęściej w branży elektronicznej, metalowej, FMCG, meblarskiej i logistycznej.

Doświadczenie

Dlaczego warto nas wybrać?

ABZ dysponuje unikalnym zestawem kompetencji i know how w zakresie kompleksowego zarządzania efektywnością energetyczną. Posiadamy topowy sprzęt pomiarowy,  doskonale wykwalifikowany zespół, stosujemy sprawdzone innowacje i wnioskujemy w oparciu o fakty oraz pomiary proponując adekwatne rozwiązania  

Dedykowany zespół
Odpowiedzialne partnerstwo
Światowy know-How
Sprawdzone innowacje