Dotacje na Inowacje

Dotacje na Inowacje

”Opracowanie innowacyjnej usługi ISEE – inteligentnego sterowania efektywnością energetyczną.

ABZ Consulting Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), ul. Jacka Odrowąża 15

NIP 5242747372, REGON 145885256

realizuje projekt pod nazwą:

”Opracowanie innowacyjnej usługi ISEE – inteligentnego sterowania efektywnością energetyczną.

Celem projektu jest utworzenie nowej innowacyjnej usługi  ISEE – Inteligentne Sterowanie Efektywnością Energetyczną poprzez opracowanie rozwiązania dedykowanego dla  sektora MSP oraz dużych przedsiębiorstw operujących w obiektach hotelowych,obiektach biurowych i obiektach handlowych.

Lider projektu – ABZ Consulting

Partner projektu – COBRABID

Dotacje na Inowacje

Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową̨ na sieci zarządzanej przez PLK S.A.

ABZ Consulting Sp. z o. o. w konsorcjum z Instytutem Kolejnictwa (lider), SILED Sp. z o. o. oraz Zakładem Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o. o. realizuje Projekt w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tytuł Projektu: „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową̨ na sieci zarządzanej przez PLK S.A.”
Wartość projektu: ABZ Consulting Sp. z o. o. 3.238.600,00
Dofinansowanie: ABZ Consulting Sp. z o. o. 1.295.440,00

Celem projektu: opracowanie systemu zarządzania, sterowania i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych w skali obszaru działa Spółki PKP PLK S.A. Ideą projektu jest wykorzystanie nowoczesnych opraw LED wyposażonych w cyfrowe złącza sterowania. Opracowana zostanie metoda dynamicznego sterowania intensywnością świecenia opraw, uwzględniająca rzeczywisty ruch pociągów na stacji oraz obecność ludzi na peronach. W ramach konsorcjum realizującego Projekt ABZ Consulting Sp. z o. o. wykonuje inwentaryzację, zakończonej audytem energetycznym dla 110 tys. Opraw.

Dotacje na Inowacje

„ISEE–P – inteligentne sterowanie efektywnością energetyczną dla przemysłu”

ABZ Consulting Sp. z o. o. (lider) w konsorcjum z THONI ALUTEC realizuje Projekt w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tytuł Projektu: „ISEE–P – inteligentne sterowanie efektywnością energetyczną dla przemysłu”
Wartość projektu: ABZ Consulting Sp. z o. o. 3.334.175,00
Dofinansowanie: ABZ Consulting Sp. z o. o. 2.453.155,00

Celem projektu: będzie wprowadzenie na rynek nowej innowacyjnej usługi „ISEE-P – Inteligentne Sterowanie Efektywnością Energetyczną w Przemyśle” – dedykowanej dla przemysłu. W zaplanowanych badaniach, pod kątem efektywności energetycznej, zostaną przeanalizowane instalacje oraz procesy produkcyjne przedsiębiorstwa przemysłowego, przy czym jako przykład posłuży infrastruktura konsorcjanta. Na podstawie profili i procesów nastąpi opisanie wymagań funkcjonalnych i warunków brzegowych funkcjonowania poszczególnych obszarów oraz zidentyfikowane zostaną korzyści biznesowe. Badanie posłuży opracowaniu różnych modeli i profili referencyjnych. W kolejnych badaniach zostaną one zmapowane oraz wkomponowane w procesy nadzoru i sterowania efektywnością uwzględniające reguły referencyjne. Powstanie instalacja próbna ISEE-P, która będzie zbadana w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. Instalacja prototypu i testy odbędą się z udziałem infrastruktury produkcyjnej konsorcjanta.

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!