Ekspercki sprzęt

Profesjonale pomiary

Profesjonalne pomiary

W ramach realizacji Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa oraz przede wszystkim w ramach Audytu Efektywności Energetycznej opracowywane rekomendacje określające potencjalne korzyści, aby były wiarygodne, wymagają podparcia przyjętych założeń w uwarunkowaniach rzeczywistych – popartych profesjonalnymi pomiarami.  

ABZ Energia pomiary przeprowadza w dwóch modelach:

  • Długookresowe pomiary z rejestracją danych i prezentacją online
  • Pomiary eksperckie z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.

Pomiary długookresowe (3, 6, 12 miesięcy) realizujemy w postaci outsourcingu systemu do monitoringu mediów energetycznych online z wykorzystaniem innowacyjnej usługi – ISEE.

Dysponujemy nowoczesną i profesjonalną aparaturą pomiarową umożliwiającą pomiary w szerokim zakresie analizowanych parametrów oraz rejestrację przebiegów w czasie:

termowizje, mikroklimat (ciśnienie, temperatura, wilgotność), natężenie oświetlenia, przepływy i wydajności cieczy i gazów, współczynniki U – przenikania ciepła przez przegrody, parametrów energii elektrycznej oraz wiele innych.

ABZ Energia realizuje następujący, główny zakres pomiarów eksperckich:

 

Pomiar

Urządzenie

Badanie termowizyjne budynku

Kamera termowizyjna

Badanie termowizyjne sieci cieplnej w zakładzie przemysłowy

Kamera termowizyjna

Badanie termowizyjne rozdzielni elektrycznej

Kamera termowizyjna

Określenie sprawności spalania oraz składu spalin

Analizator spalin

Pomiar temperatury oraz przepływu powietrza w układach wentylacyjno – klimatyzacyjnych

Termoanemometr

Pomiar poboru ciepła w gorącej wodzie

Przepływomierz ultradźwiękowy (przepływ + temperatura)

Pomiar poboru chłodu w wodzie lodowej

Przepływomierz ultradźwiękowy (przepływ + temperatura)

Opracowanie profilu sezonowego poboru ciepła w gorącej wodzie

Przepływomierz (przepływ + temperatura)

Pomiar poboru mocy elektrycznej przez sprężarkę sprężonego powietrza

Analizator energii/własny układ pomiarowy

Pomiar wydajności produkcji sprężonego powietrza przez sprężarkę

Przepływomierz

Pomiar wycieków sprężonego powietrza

Ultradźwiękowy detektor nieszczelności

Jednoczesny pomiar poboru mocy elektrycznej oraz wydajności produkcji sprężonego powietrza przez sprężarkę

Przepływomierz + analizator energii/własny układ pomiarowy

Pomiar natężenie oświetlenia

Luksomierz

Pomiar poboru mocy elektrycznej przez agregat wody lodowej

Analizator energii/własny układ pomiarowy

Pomiar poboru mocy/energii elektrycznej przez inne urządzenia elektryczne (pompy, wentylatory, napędy, urządzenia technologiczne)

Analizator energii/własny układ pomiarowy

ABZ Energia dysponuje następującymi, przykładowymi urządzeniami do realizacji pomiarów eksperckich:
  • Analizator przepływu sprężonego powietrza – VA 500 – wersja max. (185 m/s)
  • Ultradźwiękowy detektor wycieków LD 510
  • Analizator spalin Optima 7
  • Analizatory jakości zasilania PQM-710
  • Bezinwazyjny przepływomierz przenośny do cieczy – FLUXUS F601 w wersji ,,Energy”
  • Kamera termowizyjna Fluke TiS7
  • Miernik wielofunkcyjny KIMO AMI 310
  • Pirometry wysokotemperaturowe i wiele innych.

   

 

Zaufali nam

JESTEŚ ZAINTERESOWANY

Profesjonalnymi pomiarami ?

Materiały dodatkowe

Pobierz dodatkowe materiały PDF ze szczegółami naszych usług

Pobierz PDF