ZAGADNIENIA

Dekarbonizacja / Zazielenienie przedsiębiorstw

Dlaczego warto obliczać i redukować Ślad Węglowy

Poznanie realnej wielkości emisji gazów cieplarnianych podczas procesu produkcji każdego produktu oraz uświadomienie, który element ma największy wpływ na zanieczyszczenie środowiska.

Zoptymalizowanie procesu produkcyjnego / usługowego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej.

Dokładne określenie swojej pozycji na rynku względem innych podobnych zakładów / produktów na poziomie ekologicznym,

Możliwość bycia firmą „transparentną”, zaufaną i konkurencyjną (w nowym wymiarze – CF) w porównaniu do innych.

Możliwość opracowania charakteryzującej się niskim Śladem Węglowym (CF) „zielonej” koncepcji planowania i projektowania, ograniczenia zużycia surowców i zintensyfikowania współpracy z dostawcami o niskim bilansie emisji CO2.

Spełnianie oczekiwań najbardziej wymagających klientów w celu zdobycia pozycji lidera rynku i zwiększenia świadomości konsumentów w zakresie ochrony środowiska.

Możliwość używania niezależnego wyróżniania i oznakowania weryfikacyjnego w marketingu i komunikacji.

Jak wynika z globalnych badań, coraz częściej inwestorzy i inni interesariusze wymagają od organizacji informacji dotyczącej wielkości Śladu Węglowego. Obliczenie Śladu Węglowego organizacji stało się częścią Corporate Social Responsibility (CSR) – możliwość wpisania danych z obliczeń do strategii odpowiedzialnego biznesu.

Coraz większą rolę zyskują także raitingi ESG (np. CDP, SMETA, EcoVadis), z których interesariusze korzystają w celu przygotowania analiz i ocen.

Obowiązek uwzględniania informacji o emisjach firmy w raportowaniu niefinansowym będzie dotyczył wszystkich spółek zatrudniających powyżej 250 pracowników (począwszy od raportowania za rok finansowy 2023).

Ślad Węglowy Organizacji - ZAKRESY

Obliczając Ślad Węglowy organizacji należy wskazać zakres w ramach którego został on oszacowany. Wyróżniamy trzy następujące zakresy:

Zakres 1 – emisje bezpośrednie powstałe w wyniku:
• spalania paliw w instalacjach stacjonarnych,
• spalania paliw w samochodach należących do floty organizacji.
Zakres 2 – emisje pośrednie powstałe w wyniku:
• wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej dostarczanej do przedsiębiorstwa przez dostawcę energii.
Zakres 3 – inne emisje pośrednie (obejmujące 15 kategorii), związane z łańcuchem dostaw towarów lub usług. Powstałe m.in. w wyniku:
• wydobycia czy wytworzenia surowców czy produktów,
• dojazdów do pracy pracowników czy odbywania podróży służbowych,
• zagospodarowania odpadów produkcyjnych,
• wykorzystywania wyprodukowanych przez firmy produktów,
• wykorzystania opakowań lub produktów po zakończonym cyklu życia.

Dotychczas firmy, które raportowały emisje gazów cieplarnianych, brały pod uwagę emisje głównie z zakresów 1 i 2. Zarządzanie emisjami i ich raportowanie w ramach zakresu 3 to procesy dużo bardziej skomplikowane w porównaniu do zakresów 1 i 2. Bardzo często wymaga to od organizacji zebrania dużej ilości danych po raz pierwszy.

ETAPY strategii dekarbonizacji wg standardu SBTi (Science Based Targets Initiative)

( 1 ) Zaangażuj się
( 2 ) Opracuj cel
( 3 ) Zgłoś cel do SBTi
( 4) Opublikuj swój cel
( 5) Cyklicznie udostępniaj swoje efekty
Zobowiązanie – wyrażenie zainteresowania zamiarem wyznaczenia celu opartego o wiedzę naukową w ciągu dwóch lat od wysłania zobowiązania (czas realizacji: do 2 tygodni)
Wypracowanie strategii dekarbonizacji (w tym celów dekarbonizacji) zgodnej z kryteriami SBTi (czas realizacji: do 3 miesięcy)
Weryfikacja – wysłanie aplikacji w celu walidacji celu przez SBTi (czas realizacji: do 1 miesiąca)
Komunikacja – publiczna publikacja informacji o wyznaczeniu celu zgodnie z metodologią SBTi
Ujawnianie – coroczna publikacja emisji organizacji, wraz z informacją o postępie w realizacji przyjętego zobowiązania