Opracujemy Strategię Neutralności Klimatycznej Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwu, które decyduje się na redukcję swojego Śladu Węglowego do poziomu Neutralności Klimatycznej opracujemy Strategię Neutralności Klimatycznej określającą sposób i czas w jakim zredukuje swój Ślad Węglowy do poziomu zerowego bilansu emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Opracowany Raport w postaci Strategii Neutralności Klimatycznej będzie wskazywać na możliwe do realizacji i akceptowalne przez Przedsiębiorstwo przedsięwzięcia i działania podnoszące efektywność energetyczną oraz instalacje OZE przekładające się na redukcję emisji szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych (obniżającą Ślad Węglowy).

Celem opracowania Strategii Neutralności Klimatycznej jest uzyskanie neutralności klimatycznej, tzn. zerowej lub zbilansowanej do zera emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na ekwiwalent CO2. Tak postawiony cel powinien być określony na poziomie wskaźników produktów i/lub na poziomie organizacji.

Prawidłowo opracowana Strategia Neutralności Klimatycznej powinna opierać się na bazie rzetelnie (zgodnie ze standardami) wyznaczonym bazowym Śladzie Węglowym oraz zadeklarowanych przez Przedsiębiorstwo założeniach – perspektywy czasowej na jej (neutralność klimatyczną) osiągnięcie oraz następującej kolejności priorytetów w możliwym jej uzyskaniu: 

  • zwiększanie efektywności energetycznej, 
  • wymiana nieodnawialnych źródeł energii i nośników energii na OZE, paliwa odnawialne i przyszłościowo np. „zielony wodór” oraz ułatwiające bilansowanie magazyny energii, 
  • implementacja przedsięwzięć pochłaniających szkodliwą emisję, 
  • zakup energii „zielonej” z gwarancją pochodzenia (w przypadku fizycznej niemożliwości uzyskania neutralności klimatycznej z w/w działań).

Opracowana Strategia Neutralności Klimatycznej będzie uwzględniać również planowane zmiany w miksach energetycznych producentów energii, w szczególności w zakresie produkowanej energii elektrycznej.

Dlaczego warto redukować Ślad Węglowy?

Opracowanie strategii redukcji Śladu Węglowego, umożliwi poznanie realnych możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz uświadomienie, które obszary mają największy wpływ na zanieczyszczenie środowiska.

Zoptymalizowanie procesu produkcyjnego / usługowego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej.

Dokładne określenie swojej pozycji na rynku względem innych podobnych zakładów / produktów na poziomie ekologicznym.

Możliwość bycia firmą „transparentną”, zaufaną i konkurencyjną – w nowym wymiarze Śladu Węglowego  (CF).

Możliwość opracowania charakteryzującej się niskim Śladem Węglowym (CF) „zielonej” koncepcji planowania i projektowania, ograniczenia zużycia surowców i zintensyfikowania współpracy z dostawcami o niskim bilansie emisji CO2.

Spełnianie oczekiwań najbardziej wymagających klientów w celu zdobycia pozycji lidera rynku i zwiększenia świadomości konsumentów w zakresie ochrony środowiska.

Możliwość używania niezależnego wyróżniania i oznakowania weryfikacyjnego w marketingu i komunikacji.

Jak wynika z globalnych badań, coraz częściej inwestorzy i inni interesariusze wymagają od organizacji informacji dotyczącej wielkości Śladu Węglowego. Obliczenie Śladu Węglowego organizacji stało się częścią Corporate Social Responsibility (CSR) – możliwość wpisania danych z obliczeń do strategii odpowiedzialnego biznesu.

Coraz większą rolę zyskują także raitingi ESG (np. CDP, SMETA, EcoVadis), z których interesariusze korzystają w celu przygotowania analiz i ocen.

Obowiązek uwzględniania informacji o emisjach firmy w raportowaniu niefinansowym będzie dotyczył wszystkich spółek zatrudniających powyżej 250 pracowników (począwszy od raportowania za rok finansowy 2023).

JESTEŚ ZAINTERESOWANY

Opracowaniem Strategii Neutralności Klimatycznej? Zapraszamy do kontaktu: