Inteligentny

Monitoring Zużycia Energii / System Zarządzania Energią w konwencji ISO 50001

Monitoring Zużycia Energii ISEE - start w 3 prostych krokach:

ZAKRES 1: Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w instalacjach stacjonarnych, spalania paliw w samochodach należących do floty organizacji.
ZAKRES 2: Emisje pośrednie powstałe w wyniku: ? wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej dostarczanej do przedsiębiorstwa przez dostawcę energii.
ZAKRES 3: Inne emisje pośrednie (obejmujące 15 kategorii) powstałe m.in. w wyniku: ? wydobycia czy wytworzenia surowców czy produktów, ? wyprodukowania dóbr kapitałowych, które następnie kupujemy, ? dojazdów do pracy pracowników czy odbywania podróży służbowych, ? zagospodarowania odpadów produkcyjnych, ? wykorzystywania wyprodukowanych przez nasze firmy produktów, ? wykorzystania opakowań lub produktów po zakończonym cyklu życia.

Instalacja

Konfiguracja

Uruchomienie

Instalacja lub wykorzystanie istniejących czujników i urządzeń pomiarowych.

Dostawa i instalacja bezprzewodowych Modułów Sprzętowych MS ISEE.

Parametryzacja i uruchomienie konta Klienta na Platformie isee24.pl .

ISEE - dedykowany monitoring zużycia energii dla:

Inteligentne Sterowanie Efektywnością Energetyczną

Zakres Funkcjonalności

  • Monitoring kluczowych obszarów energetycznych i bieżąca kontrola kosztów. Szybka reakcja na ewentualne awarie i anomalie.

  • Analizy w wymiarze energetycznym, finansowym i ekologicznym.
  •  
  • Skomplikowane dane prezentujemy w postaci zrozumiałych wskaźników (KPI), odniesienia do tabel klasyfikacji energetycznych

  • Wsparcie dla firmy wieloodziałowych i sieciowych

  • Automatyczne rekomendacje do podjęcia działań wsparte wiedzą ekspercką

  • Automatyka i inteligentne sterowanie, Alerty i alarmy (SMS/e-mail)

  • Profile użytkowników:

  • Menadżer techniczny, menadżer finansowy, użytkownicy funkcyjni.

  • Tylko niezbędne i zrozumiałe informacje wg zasady od ogółu do szczegółu:

ISEE - kompleksowa usługa w systemie abonamentowym z pełnym wsparciem

Wsparcie techniczne

Każdy nasz Klient otrzymuje wsparcie techniczne w zakresie działania systemu oraz urządzeń technicznych

System abonamentowy

Przystępny system płatności abonamentowych

Wsparcie merytoryczne

Każdy nasz Klient otrzymuje do dyspozycji pakiet konsultacji z naszymi ekspertami od efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Wsparcie
opiekuna

Każdy Klient otrzymuje osobistego opiekuna klienta

Doświadczenie

Dlaczego warto nas wybrać?

ABZ dysponuje unikalnym zestawem kompetencji i know how w zakresie kompleksowego monitoringu, wnioskowania i zarządzania efektywnością energetyczną.

Dedykowany zespół
Odpowiedzialne partnerstwo
Światowy Know-How
Sprawdzone innowacje

Zaufali nam

0
średnio monitorowanych wskaźników firmie
0 tys
rocznie zaoszczędzono u naszego klienta w pierwszych dniach po insstalacji ISEE i wykryciu anomalii w systemach sprężonego powietrza
JESTEŚ ZAINTERESOWANY

Systemem monitoringu mediów ISEE