AEP

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

audyt energetyczny

Przeprowadzamy profesjonalny audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa (AEP) powinien oczywiście spełniać wymagania ustawy o efektywności energetycznej. A w rzeczywistości powinien stanowić podstawę do wdrażania wieloletniej strategii podnoszenia efektywności energetycznej naszych Klientów.

Audyty przeprowadza nasz doświadczony zespół ekspertów z różnych obszarów specjalizacji. Warto podkreślić, że dodatkowo współpracujemy z Politechniką Warszawską, Politechniką Łódzką, Instytutem Kolejnictwa i innymi uczelniami technicznymi. W audytach przede wszystkim istotne jest opieranie się na wiarygodnych danych – dysponujemy szeroką gamą profesjonalnego sprzętu pomiarowego.

Głównym celem Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa jest dla nas przede wszystkim:

  • taki dobór rozwiązań, urządzeń, technologii lub zmiany procesów, wdrożenia procedur, systemów monitoringu, zarządzania energią oraz instalacji OZE,
  • aby zmniejszyć zużycie energii przy zachowaniu parametrów użytkowych obiektu, instalacji, zakładu.

Co istotne, wynikiem AEP będzie profesjonalny i przejrzyście opracowany raport.

Rekomendacje z raportu będą wskazywać obszary do podejmowania zmian w infrastrukturze obiektów, instalacjach, procedurach, procesach, poprawiających wskaźniki efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. 

Dla zaproponowanych przedsięwzięć przedstawione zostaną efekty energetyczne, ekologiczne oraz ekonomiczne wyznaczające podstawowe wskaźniki (SPBT, NPV, IRR, itd.).

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa kończy Raport, który będzie podstawą zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o którym mowa w Art.38.1. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o ef.  energ. (Dz.U.2016 poz. 831).

Dodatkowo, jeśli to będzie możliwe,  wskazane zostaną programy do uzyskania dofinansowań związanych z poszczególnymi rekomendowanymi modernizacjami.

UWAGA: AEP (zgodnie z wymogami ustawy) należy przeprowadzać w cyklach co 4 lata.

Link do Ustawy o efektywności energetycznej: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000868

Informacja o profesjonalnych pomiarach: ABZ Profesjonalne pomiary

Jak pracujemy

Plan audytu
Wizja lokalna i ewentualne pomiary
Zbieranie danych, opracowanie materiałów
Analiza informacji, dokonanie oceny, opracowanie rekomendacji
Raport z audytu, prezentacja wniosków

Kompleksowa usługa

Reasumując, profesjonalny Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa stanowi ważny krok w skutecznej poprawie efektywności energetycznej firmy. W związku z tym, istotne jest dla nas poznanie Państwa oczekiwań. W rezultacie możemy zaproponować realizację naszych usług kompleksowo lub w wariantowo:

Opcja 1

AEP - AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Opcja 3

AUDYT NA POTRZEBY WDROŻENIA SYSTEMU MONITORINGU MEDIÓW I/LUB SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Opcja 2

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I POZYSKANIE TZW. BIAŁYCH CERTYFIKATÓW

Opcja 4

USŁUGA ISEE – INTELIGENTNY SYSTEM MONITORINGU I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Zaufali nam

0
Przeprowadzonych audytów dla dużych i średnich firm w Polsce
0 mln
Dofinansowań i oszczedności w zużyciu energii i paliw rocznie pozyskujemy dla naszych Klientów
W celu skorzystania z naszych usług

zapraszamy do kontaktu: